Întrebări frecvente

Reţineţi: Datele şi informaţiile nu au caracter obligatoriu. AutoScout24 nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru conţinuturile altor pagini web. Înainte de achiziţia unui autovehicul rulat în UE şi în exteriorul UE, informaţi-vă în prealabil la autoritatea vamală şi fiscală competentă.

» 
Ce costuri mă aşteaptă în ţara de achiziţie, de exemplu în Germania?

» 
Ce documente trebuie să prezint autorităţilor în ţara de achiziţie?

» 
Ce documente trebuie să prezint autorităţilor în ţara destinaţie?

» 
Ce restricţii de import există în România?

» 
De ce anume trebuie să ţin cont la importul vehiculelor rulate în calitate de comerciant?

» 
De ce documente am nevoie de la vânzătorul vehiculului rulat?

» 
La ce serveşte certificatul de origine EUR1?

» 
Trebuie să plătesc taxa de consum şi cât de mare este aceasta?

» 
Unde găsesc informaţii suplimentare?

Ce costuri mă aşteaptă în ţara de achiziţie, de exemplu în Germania?

Trebuie achiziţionate numerele de înmatriculare de export (cu margine roşie) şi asigurarea. Înainte de aplicarea sigiliului pe numerele de înmatriculare se efectuează o scurtă verificare vizuală a vehiculului de către un expert al serviciului de înmatriculare – semnalizare, pneuri, claxon etc. În acelaşi timp, oficiul vamal din ţara de achiziţie UE eliberează o declaraţie vamală de export, care confirmă exportul vehiculului şi care conţine toate informaţiile vamale.

Costuri (ex. Germania):

 1. asigurare de răspundere civilă de 5 zile + numere de înmatriculare de export (cu margine roşie) - cca. 75 EUR
 2. carte de identitate nouă - 56 EUR

Suplimentar trebuie achitată taxa de drum pentru România (rovinietă).

Ce documente trebuie să prezint autorităţilor în ţara de achiziţie?

 • Contract de vânzare- cumpărare/ factură în două limbi – incl. preţul in EUR, adresele vânzătorului şi cumpărătorului.
 • Carte de identitate vehicul / talon - „Cartea de identitate“ trebuie să conţină şi categoria de poluare a vehiculului.

Reţineţi:

Pentru a putea importa un vehicul în România, acesta trebuie să corespundă cel puţin categoriei de poluare Euro 3.

 • Dovada de radiere – poate fi solicitată de cumpărător direct de la vânzător. Dacă vehiculul nu este încă radiat, este necesară radierea la serviciul de circulaţie corespunzător.

Reţineţi: În Germania nu se mai eliberează din octombrie 2005 dovezi de radiere, ci se aplică doar o ştampilă/menţiune corespunzătoare în cartea de identitate şi talon.

 • Document EUR1 – formular special care atestă provenienţa vehiculului şi a locului de fabricaţie pentru vama română, eliberat la vama ţării de achiziţie şi care trebuie legalizat.
 • Carte de identitate temporară (talon) cu numere de vamă
Ce documente trebuie să prezint autorităţilor în ţara destinaţie?

La oficiul vamal de frontieră trebuie…

 • completată o declaraţie vamală de tranzit – document vamal, care confirmă că vehiculul importat va fi vămuit printr-o unitate vamală de interior. Imediat ce aţi ajuns cu autovehiculul la graniţă şi prezentaţi agentului vamal paşaportul, trebuie să declaraţi intenţia de a importa autovehiculul. Acesta vă va aronda unui comisionar vamal (o societate specializată în ceea ce priveşte întocmirea documentelor vamale), care va prelua documentele şi va realiza formalităţile de vămuire.
 • să precizaţi oficiul vamal de interior la care se va achita taxa.

La oficiul vamal de destinaţie trebuie prezentate:

 • contractul de vânzare- cumpărare /factura în original şi copie
 • cartea de identitate a vehiculului în original şi copie
 • certificatul de origine – EUR1 în original

Reţineţi: acest document are un rol important, deoarece vă poate scuti de plata taxelor vamale

 • raportul Registrului Auto Român pentru oficiul vamal în original –decide dacă vehiculul poate fi importat (compatibilitate Euro 3) şi stabileşte tipului vehiculului (baza de calcul a valorii vamale). Raportul Registrului Auto Român este eliberat de unul din centrele specializate acreditate.
 • declaraţia vamală în original şi copie
 • cartea de identitate provizorie (talon) cu numere de înmatriculare de vamă în original şi copie
 • dovada de asigurare a vehiculului în original şi copie
  (nu este necesară traducerea legalizată)
 • o copie a actului de identitate
Ce restricţii de import există în România?

Pentru a putea importa un vehicul în România, acesta trebuie să corespundă cel puţin categoriei de poluare Euro 3. Suplimentar trebuie achitată taxa de drum pentru România (ROVINIETĂ).
De ce anume trebuie să ţin cont la importul vehiculelor rulate în calitate de comerciant?

 • Persoanele juridice necesită pentru importul vehiculelor rulate în România aceleaşi documente ca şi persoanele fizice.
 • Odată cu intrarea în vigoare a pieţii comunitare UE la 1.1.1993, barierele vamale între statele membre ale Uniunii Europene au fost eliminate. Atunci când un obiect este livrat de un stat membru unui alt stat membru al Uniunii Europene, societatea exportatoare realizează o livrare intracomunitară degrevată de taxe vamale, dacă importatorul este de asemenea societate comercială şi achiziţionează acel obiect pentru societatea sa. Taxa pe valoare adăugată (19%) i se impută societăţii importatoare.
 • Aceasta trebuie să declare achiziţia intracomunitară în declaraţia sa fiscală curentă şi să achite taxa pe valoarea adăugată la administraţia financiară de care aparţine. +În acelaşi timp, ea poate scădea impozitul din achiziţia intracomunitară ca aşa numit impozit achitat anticipat din impozitul său pe cifra de afaceri.
 • Impozitul pe cifra de afaceri este scadent în principiu la sfârşitul perioadei de impozitare în care a fost realizată tranzacţia impozabilă.
De ce documente am nevoie de la vânzătorul vehiculului rulat?

 • Contract de vânzare - cumpărare resp. factură în ambele limbi- inclusiv adresele şi semnătura ambelor părţi
 • Carte de identitate vehicul / talon
 • Dovada de radiere - dacă vehiculul nu este încă radiat, este necesară radierea la serviciul circulaţie corespunzător.

Reţineţi: În Germania nu se mai eliberează din octombrie 2005 dovezi de radiere, ci se aplică doar o ştampilă/menţiune corespunzătoare în cartea de identitate şi talon

La ce serveşte certificatul de origine EUR1?

Certificatul de origine EUR1 serveşte la confirmarea locaţiei de producţie a unui vehicul şi justifică un import fără taxe vamale, dacă vehiculul a fost produs în UE.
Trebuie să plătesc taxa de consum şi cât de mare este aceasta?

Pentru întocmirea actelor vamale…

 • este deosebit de important certificatul de origine – EUR1. Dacă vehiculul a fost produs în Uniunea Europeană, posesorul vehiculului este scutit de plata taxelor vamale.
 • oficiul vamal competent compară valoarea facturii cu o valoare de catalog. Dacă valoarea facturii depăşeşte valoarea de catalog, declaraţia vamală este efectuată cu această valoare, în caz contrar este utilizată valoarea de catalog.

Valoarea mărfii în vamă/ accizelor depinde de greutatea vehiculului, de capacitatea cilindrică, de clasa de poluare (categoria Euro) şi de vechimea acestuia

Calculul valorii în vamă / accizelor conform formulei următoare:

A x B x C x (100 – D) / 100

A = capacitate cilindrică
B = nivel impozitare per cmc în funcţie de clasa de poluare şi de capacitatea cilindrică
C = coeficient de vechime
D = coeficient de corecţie pentru stabilirea taxei remanente

Unde găsesc informaţii suplimentare?

Automotive Manufacturers and Importers Association: http://www.apia.ro

Contact

Vă ajutăm dacă aveţi întrebări sau probleme.

» E-Mail